איזו התרגשות!!! בקרוב נפגשים!

17.png

1

2

3

קבענו תאריך ועדיין לא מילאנו פרטים.

כאן תוכלו לשלם ולקבל חשבונית! כמה נוח :)