איזו התרגשות!!! בקרוב נפגשים!

17.png

5

1

2

3

קבענו תאריך ועדיין לא מילאנו פרטים.

קדימה! מומלץ לקבוע חודש/חודשיים מראש

הטיפים שלי לבחירת בגדים לצילומים.

4

כאן תוכלו לשלם ולקבל חשבונית! כמה נוח :)