- - > INSTAGRAM < - -

לכולנו יש אינסטגרם! אז למה אנחנו כאן?

כי תמיד יש גם את אלה שאין להם (למשל אבא שלי).

ולמה זו הפינה הכי שווה?

קודם כל האינסטגרם הוא המקום הכי מעודכן. תמיד.

ומעבר לזה - מאחורי כל גלריה יש אנשים וסיפורים!

כל מי שאני מצלמת חשוב לי. ועל כל אחד ואחת יש לי משהו מעניין לספר.

נקצר: האינטסגרם הוא המקום שלי, עכשיו הוא גם כאן ואני מתרגשת :)